Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA)

Proporcionem formació i feina a persones amb TEA i diagnòstics similars


No existeix una causa única coneguda pels Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA). Es defineixen per un cert conjunt de comportaments, i es diuen “trastorns de l’espectre” perquè afecten a individus de manera diferent i en un grau variable. Característiques comunes són carències variables en la interacció social i en les habilitats de comunicació. A nivell internacional, veiem un consens entre els experts que suggereixen que el nombre d’individus amb TEA està creixent. Resultats epidemiològics indiquen que el TEA afecta a més de l’1% de la població mundial, i que és més comú en homes que en dones.

Font: Trastorns de l’Espectre de l’Autisme: Una Perspectiva Global, per Alisha S. Richmond

Però una persona amb TEA presenta sovint una o vàries de les següents característiques:

  • Aptituds matemàtiques, tecnològiques, musicals/artístiques
  • Excel·lents habilitats de concentració –especialment en una activitat que els agradi
  • Competències visuals fortes
  • Un talent per les conductes repetitives i per dedicar-se a tasques repetitives sense perdre la concentració
  • Una gran capacitat per entendre i recordar regles, patrons i conceptes concrets
  • Una excel·lent memòria a llarg termini, sobretot pels fets, estadístiques, etc.
  • Adhesió a les normes
  • Honestedat

Són precisament aquestes característiques a les quals nosaltres, a Specialisterne, volem enfocar-nos, cultivant-les i canalitzant-les.

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2021

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà a l'abril de 2021 a Barcelona i al maig de 2021 a Madrid

Més detalls sobre la formació