Formació a Specialisterne

Formació per aprofitar el talent de les persones amb TEA i millorar les seves capacitats sociolaborals


El nostre Programa de Formació ofereix a les persones amb TEA/Asperger o diagnòstics similars una oportunitat per canviar la seva vida en base a identificar i desenvolupar el talent que es pot aplicar en un entorn de treball professional. Treballem amb els nostres candidats per esbrinar quin és el seu conjunt d’habilitats especials, quines són les seves competències personals i professionals i els seus interessos, i quines necessitats especials o dificultats tenen. Per la majoria dels nostres candidats, aquest procés inicial és sovint el primer pas d’una carrera professional que mai havien pensat que pogués estar oberta per a ells.

Descobrir el talent

El nostre objectiu inicial és veure més enllà del diagnòstic i identificar el talent: per exemple, la capacitat d’identificar patrons que no són fàcilment visibles per a la majoria de persones, l’habilitat de mantenir un nivell molt alt de concentració durant períodes més llargs de l’habitual, tenir una excel·lent memòria, o ser capaç de realitzar certes tasques una vegada i una altra sense cometre un sol error. Les opcions són tan variades com les personalitats dels candidats.

Entenem també que, atesa la naturalesa de l’autisme, la síndrome d’Asperger, els TDAH i altres diagnòstics similars, els nostres candidats solen tenir necessitats o dificultats molt específiques al plantejar-se un possible lloc de treball. Alguns, per exemple, poden necessitar una certa flexibilitat en les seves hores de treball i altres poden necessitar assessorament específic o una estructura molt clara i previsible en el seu dia a dia. Cada candidat és diferent. És feina del nostre equip de tutors, específicament formats, el fet de conèixer les necessitats individuals de suport, orientació i ajustos en el lloc de treball.

Un cop s’ha determinat el perfil del candidat, treballem per trobar una oportunitat de treball que li encaixi. Si el candidat té un perfil que coincideix amb treballs en el camp del tractament de dades i documents, de les proves de software o en altres del camp de les TI (Tecnologies de la Informació), en la majoria dels casos li oferim treballar com a consultor de Specialisterne.

En els casos que el perfil d’un candidat no coincideix amb les feines que tenim disponibles, oferim suport i orientació addicional en la identificació d’alternatives d’ocupació o oportunitats de formació addicional.

Formació tècnica

Els candidats amb TEA/Asperger o diagnòstics similars reben formació en àrees tals com les proves de software i el tractament de dades i de documents, dues àrees per a les que els candidats solen estar especialment dotats i per les quals tenim demanda de professionals. També oferim formació per tasques o eines específiques que requereixen els nostres clients.

Els principals mòduls de formació tècnica són:

 • Conceptes bàsics de programació mitjançant robots LEGO Mindstorms.
 • Gestió de projectes, tasques i temps amb la metodologia “scrum” (molt utilitzada avui dia en el sector tecnològic).
 • Ofimàtica i tractament de dades i documents (amb eines com Microsoft Office).
 • Proves de software, incloent la preparació per a la certificació del Foundation Level del ISTQB, que acredita als provadors de software en més de 100 països.

Formació sòcio-laboral

Al llarg dels 5 mesos de formació, i de forma transversal, també formem i preparem als alumnes en les necessàries competències sòcio-laborals que són imprescindibles per a assegurar la seva ocupabilitat.

Creiem en el potencial de les persones i en la seva capacitat per aprendre noves estratègies i conductes que els hi permetin mantenir el seu lloc de treball. Contem amb un model de competències, que ens permet projectar el desenvolupament dels nostres alumnes, consultors i de tot el personal que treballa a Specialisterne. Per a nosaltres, les competències sòcio-laborals són tan importants com les competències tècniques.

A Specialisterne utilitzem diferents estratègies/eines d’aprenentatge per al desenvolupament de competències sòcio-laborals com ara:

 • Formació específica en temes laborals: confidencialitat, mapa de competències, elaboració de CV, entrevistes, etc.
 • Figura del tutor o coach: suport individual i específic pel pla de desenvolupament individual.
 • Espais de diàleg estructurat per a crear els objectius a treballar i avaluar les possibles estratègies per aconseguir-los.
 • Avaluació contínua: seguiment constant durant tot el procés per a observar l’evolució i les necessitats individuals.
 • Activitats sòcio-laborals, per fomentar la interacció en grup en situacions socials diverses, potenciant aquelles adequades per a un entorn laboral.

Per a més informació

Si vols saber més sobre el nostre Programa de Formació, si us plau desplega les preguntes més freqüents que apareixen a sota i posa’t en contacte amb nosaltres si tens algun dubte.


Formació

Inici del pròxim curs: es realitzarà a Madrid al maig de 2021 ia Barcelona l'abril de 2021.

El pròxim curs de formació es realitzarà a Madrid al maig de 2021 ia Barcelona l’abril de 2021.

Els cursos ofereixen entre 10 i 12 places. Queden places disponibles tant pel curs de Barcelona com pel de Madrid.

Tots dos cursos són totalment gratuïts.

Quant dura la formació: 5 mesos

La formació té una durada de 5 mesos.

En alguns casos molt puntuals, alumnes que estan a la fase final de pràctiques i que estan ja llestos per treballar poden incorporar-se en Specialisterne una mica abans.

En altres casos, allarguem la fase de pràctiques de l’alumnat per a poder continuar treballant en la millora de les competències tècniques i sòcio-laborals.

L’horari de la formació és:

 • dilluns i divendres: de 9:00 a 13:00 h
 • dimarts, dimecres i dijous: de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 17:00 h

Pels matins a l’aula hi ha el formador en TI (Tecnologies de la Informació) i un tutor, mentre que per les tardes l’aula està a càrrec d’un o dos tutors.

Horario formacion

En què consisteix la formació: competències tècniques i sòcio-laborals

La formació de Specialisterne pretén capacitar als alumnes, tant des d’un punt de vista tècnic com sòcio-laboral per a que puguin treballar en tasques de tractament de dades i documents, de proves de software i en altres més avançades.

La formació s’estructura en 3 blocs:

 • Adaptació, on busquem que l’alumne s’adapti a l’entorn, el puguem conèixer, i el formem en aspectes bàsics de gestió de projectes i d’informàtica. Per això, utilitzem els robots LEGO Mindstorms, iniciant als alumnes en la seva programació i ús. (No es requereixen coneixements informàtics previs).
 • Formació d’especialistes, on proporcionem formació en eines de tractament de dades, en gestió de projectes i en proves de software. Els alumnes que ho desitgen, poden presentar-se a un examen oficial extern (ISTQB) de proves de software que els acredita a nivell internacional. En paral·lel, treballem, de forma molt individualitzada i amb l’ajuda del tutor, les competències sòcio-laborals de cada alumne, buscant millorar la seva ocupabilitat.
 • Pràctiques, on posem als alumnes en una situació cada vegada més similar a la que es trobaran en un lloc de treball, al temps que s’exercita realitzant diferents tipus de tasques. Seguim treballant les competències sòcio-laborals, explorant les motivacions de cada alumne i acotant el tipus de tasques en les que pot encaixar millor.

Formacion 5 meses

Idioma de la formació: espanyol

Tant a Madrid com a Barcelona, els cursos de formació acullen a alumnes provinents de tota Espanya, pel que la formació s’imparteix en espanyol.

Què passa al finalitzar la formació

El destí ideal dels nostres alumnes és que, al finalitzar el curs de formació, s’incorporin a la plantilla de Specialisterne com a consultors. Tot l’equip de Specialisterne treballa amb aquest objectiu.

Però, en alguns casos, aquesta incorporació es demora perquè:

 • L’alumne encara precisa millorar competències tècniques o sòcio-laborals i hem d’allargar la seva formació.
 • L’alumne ja està llest, però estem esperant un primer projecte. Mentre dura l’espera, se segueix formant a l’alumne.

En alguns casos no oferim un lloc de feina a l’alumne, per considerar que no ha aconseguit un nivell mínim de compliment dels objectius que ens permeti contractar-lo. En aquests casos, proporcionem una proposta de pla de millora personal o redirigim a l’alumne cap a altres empreses o entitats (moltes vegades, Centres Especials de Treball) on pensem que pot tenir una oportunitat laboral més d’acord amb les seves capacitats o interessos, donant-li suport en el possible procés d’entrada.

Finalment, hi ha alumnes que en acabar el curs, i després d’haver millorat en molts aspectes tècnics i/o sòcio-laborals, prefereixen reprendre els seus estudis o inclús buscar una feina pel seu compte.

A escala internacional, la taxa d’èxit del model de formació de Specialisterne (mesurada com a % d’alumnes que acaben treballant a Specialisterne o en alguna altra entitat en un termini de pocs mesos després de finalitzar la formació) és del 80%.


Perfil dels nostres alumnes

Perfil general dels alumnes

Els alumnes de Specialisterne solen tenir un diagnòstic de TEA, però hi ha casos amb altres diagnòstics i inclús sense un diagnòstic ben definit.

Bona part d’aquests alumnes tenen el certificat de discapacitat, però hi ha altres que no el tenen per no haver-lo sol·licitat o perquè a l’avaluació no li han concedit. En general, si el tenen, sol ser del 33%, però no són estranys els casos d’un percentatge major.

La formació de Specialisterne dura només 5 mesos, així que busquem persones que tinguin un interès real en treballar, perquè la probabilitat de tenir feina desprès és alta. L’edat mínima per entrar al curs és de 18 anys.

L’alumne ha de tenir un cert grau d’autonomia personal i, en la mesura del possible el suport del seu entorn familiar. L’equip de Specialisterne pot ajudar també a guanyar autonomia utilitzant el transport públic, ajustant-se a un horari pels matins, etc.

En quant a la formació prèvia, és molt variada. Alguns alumnes no han fet ni el batxillerat ni un grau, mentre d’altres han finalitzat alguna formació professional o han iniciat o inclús acabat estudis universitaris.

En els desplegables següents pots conèixer més detalls dels diferents tipus de perfils.

Perfils dels alumnes per a tractament de dades i documents

Els alumnes, una vegada contractats, solen treballar en dos grans àrees: tractament de dades i de documents (és a dir, feines més aviat administratives); i proves de software.

Les feines de tractament de dades i documents solen estar molt establertes a nivell de procediments i solen ser bastant repetitives. Alguns exemples són l’entrada de dades de formularis, comandes o factures, la revisió de bases de dades de contactes, l’inventari i catalogació de documents, la digitalització, l’edició de grans volums de fotos o vídeos, etc.

Tot i així, dins d’aquesta àrea, els projectes en els que treballa Specialisterne són molt variats. N’hi ha que són molt repetitius, mentre que d’altres presenten molta variabilitat i necessiten de més flexibilitat. En alguns casos, qui els realitza ha d’aplicar contínuament criteris per a prendre decisions, mentre que en altres la tasca és més simple i no està subjecta a cap decisió.

En qualsevol cas, per aquests tipus de feines, és útil tenir un bon maneig de Windows i d’aplicacions tipus Microsoft Office. A més a més, qualsevol formació administrativa, d’ofimàtica o mecanografia és clarament una ajuda.

Specialisterne, al llarg dels 5 mesos de formació, arriba a conèixer molt bé a l’alumne i les seves capacitats i interessos, i busca després ubicar-lo en un projecte en el que encaixi bé.

Perfils dels alumnes per a proves de software

A l’àrea de proves de software podem distingir dos tipus de tasques:

 • Execució de proves, en les que s’ha de comprovar que una aplicació, una web, una app, etc funciona, des del punt de vista de l’usuari, com deu.
 • Definició de proves, automatització de proves i altres tasques de proves de software més avançades.

Els projectes d’execució de proves solen estar bastant definits i preparats, i en sí no exigeixen que qui els realitzi tingui coneixements d’informàtica més enllà dels d’un usuari avançat. Per tant, sí que sol ser necessària una certa motivació per la informàtica. També exigeixen una major flexibilitat i capacitat de realitzar tasques no totalment procedimentades i detallades. Partint d’aquests punts, qualsevol alumne que passi pel procés de formació de 5 mesos rep suficient formació i pràctiques per poder realitzar aquest tipus de tasques.

Respecte a les tasques més avançades de proves de software, en aquest cas sí que es requereix una formació prèvia en informàtica i una clara motivació pel desenvolupament de software, a més d’una certa creativitat. En alguns casos, alumnes que comencen realitzant tasques d’execució de proves es van formant progressivament i acaben passant a tasques més avançades.

Perfils amb més formació prèvia

Alguns dels nostres alumnes tenen graus en informàtica, estudis universitaris de diversos tipus (generalment carreres tècniques) o s’han format molt per sí mateixos o combinant cursos curts.

En la mida del possible, a Specialisterne busquem aprofitar aquesta formació. Així, tenim alumnes que estan treballant en projectes de desenvolupament de software, de seguretat informàtica i criptografia, d’anàlisi matemàtica (big data), etc.


Ocupació després de la formació

Hi ha compromís d’ocupació?

No, Specialisterne no garanteix una feina a l’alumne en finalitzar el curs. Però l’objectiu de Specialisterne és formar a persones per incorporar-les al mercat de treball, així que la taxa d’ocupació és alta (actualment, de més del 60%).

Specialisterne contracta als alumnes quan té un primer projecte amb algun client a on ubicar-los. Això, lògicament, no sempre pot ser el dia després de finalitzar la formació, pel que mentre arriba aquest moment se li ofereix a l’alumne la possibilitat de continuar en la fase final de la formació (pràctiques) per a preparar-se millor. Aquesta prolongació de la formació no té cap cost per a l’alumne.

Respecte a la taxa d’ocupació real, actualment (octubre 2016) la situació és una mica diferent segons l’oficina de Specialisterne:

 • En el cas de Barcelona, a tots els alumnes que aconsegueixen les competències necessàries (la majoria dels que finalitzen el curs) se’ls ofereix un lloc de treball a Specialisterne a l’acabar el curs o poques setmanes o mesos després i tenim, de fet, peticions de clients per a perfils de proves de software pendents de cobrir amb futurs alumnes.
 • En el cas de Madrid, el ritme de consecució de nous projectes i clients està sent més lent. Hi ha un grup d’alumnes preparats que esperem anar contractant de manera progressiva.
Tipus de contracte: indefinit a temps complert

Excepte en molt comptades excepcions, el tipus de contracte que Specialisterne fa als alumnes – que passen a ser consultors- és indefinit.

També excepte excepcions justificades -com raons mediques o derivades del diagnòstic-, l’horari de feina és de 40 hores setmanals.

En cas de que el projecte en el que treballa un consultor acabi, Specialisterne reubica a aquest consultor en un altre projecte. Si hi ha un temps d’espera, el consultor continua treballant a Specialisterne i es dedica, a les oficines de Specialisterne, a projectes interns i a millorar la seva formació tècnica i sòcio-laboral.

Ocupació amb suport d’un coach

Tots els consultors de Specialisterne tenen assignat un coach o tutor, amb el que es reuneixen cada setmana o cada dos setmanes i que està accessible en tot moment. El paper d’aquest coach és donar suport al consultor en qualsevol situació complexa (com per exemple, a l’inici d’un nou projecte) i continuar la seva formació i guia en aspectes sòcio-laborals.

Carrera professional

Specialisterne procura que els seus consultors puguin desenvolupar una carrera professional, passant de forma progressiva a realitzar projectes més complexos a mesura que es formen i guanyen experiència i confiança.

Els projectes que Specialisterne realitza pels seus clients solen ser de bastants mesos o inclús anys, pel que podem comptar amb un entorn estable, sense canvis continus. Però, en la mesura del que sigui possible, intentem que cada consultor vagi assumint projectes cada vegada més complexos, millorant com a professional i, per tant, obtenint un salari més alt.

Molts casos d’èxit

A Espanya, més de 60 persones ja han sigut formades per Specialisterne i estan treballant a Specialisterne o en altres entitats.

A la pàgina de Casos pots conèixer la historia d’alguns d’ells, i a la de l’Equip de Specialisterne en pots veure molts d’altres. I, aquí mateix, pots veure la història d’alguns d’ells.

Cost del curs, ajudes i habitatge

Cost del curs: actualment és gratuït

Un dels objectius de Specialisterne a tot el món és buscar subvencions i patrocinis que cobreixin, total o parcialment, el cost de la formació que Specialisterne ofereix a les persones amb TEA. En absència d’aquestes ajudes, Specialisterne sol cobrir part d’aquests costos i buscar mecanismes –com facilitats de pagament- per a que cap persona amb TEA es quedi fora de la nostra formació per motius econòmics.

A Espanya, Specialisterne va començar assumint per si mateixa dos terços del cost total del curs però ja el 2015 va començar a rebre subvencions públiques i privades que van permetre que, des de llavors, el curs sigui totalment gratuït. (Vegi la llista de patrocinadors a la pàgina de Sponsors).

Amb tot, no podem garantir que aquestes subvencions es repeteixin els propers anys.

També, determinades subvencions públiques exigeixen determinades condicions que han de complir els alumnes. En alguns casos, hi ha una edat màxima, mentre que en altres s’exigeix el certificat de discapacitat. Les subvencions privades no solen tenir cap condició.

Altres ajudes: transport i dietes subvencionades

Specialisterne busca activament ajudes econòmiques que facilitin l’assistència dels alumnes als nostres cursos, encarregant-se en molts casos de la seva tramitació. Així, en alguns casos, els alumnes han rebut una ajuda econòmica diària per desplaçament i/o per dietes. Amb tot, aquests ajudes solen dependre de diversos factors externs a Specialisterne, o ser aplicables només a un determinat perfil d’alumnes.

Consulta amb nosaltres sobre les possibles ajudes de cada edició del curs.

Habitatge: ajudem a trobar-lo

Si l’alumne resideix habitualment lluny de Madrid o de Sant Cugat (Barcelona), molt probablement necessitarà trobar un habitatge, tant durant la formació com desprès si és contractat per Specialisterne.

Tant a Madrid com a Barcelona podem ajudar en la recerca d’una residència d’estudiant o d’un pis compartit o per una sola persona. També, en cas de que l’alumne vulgui un cert suport, podem redirigir-lo a altres entitats que donen suport a persones amb TEA amb serveis de suport a la vida independent.

Estem treballant en la possibilitat de que sigui la pròpia Specialisterne qui ofereixi habitacions en cases o pisos compartits, repercutint simplement el cost però evitant així que sigui el propi alumne i la seva família qui hagi de trobar l’habitatge, contractar-lo, etc.

En qualsevol cas, contacti amb nosaltres i intentarem ajudar a trobar la solució adequada pel seu cas.

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2021

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà a l'abril de 2021 a Barcelona i al maig de 2021 a Madrid

Més detalls sobre la formació