”Autista” o “amb autisme”?


Es diu “autista” o “persona amb autisme”, o inclús “persona amb un diagnòstic d’autisme”? ”Aspie” o “persona amb síndrome d’Asperger”? Respecte als termes “autisme” i “Asperger” hi ha moltes confusions i discussions.

La Guia de l’autisme en lectura fàcil, publicada pel Ministeri de sanitat, serveis socials i igualtat, aporta alguns consells bàsics sobre l’ús de la terminologia. Encara que algunes dades que inclou són de fa ja alguns anys, recomanem la seva lectura i ens permetem afegir aquí algunes actualitzacions i comentaris addicionals.

  • Prevalença dels Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA): Segons el CDC o Center for Disease Control and Prevention, que pertany al govern dels Estats Units, la prevalença dels TEA és de 1 de cada 59 persones.
  • ¿Trastorn o Condició? Especialment als Estats Units, ja no es parla tant de ASD (Autistic Spectrum Disorder) sinó de ASC (Autistic Spectrum Condition). Traduït a l’espanyol, ve a ser “Condició de l’Espectre de l’Autisme”, terme que poc a poc va guanyant acceptació i que busca reduir l’estigmatització de les persones amb TEA o CEA. D’altra banda, perdura el debat sobre si parlar de “persona amb autisme” (o “amb TEA”, etc.) o d’“autistes”. El terme “autista”, considerat per molts com pejoratiu, és també reclamat per altres, especialment per adults amb un TEA “lleu”, que argumenten –entre altres raons– que ser “autista” no és quelcom negatiu, ni quelcom que pugui desaparèixer amb el temps, sino una condició més com qualsevol altra. Per tant, no veuen cap problema en autodenominar-se “autistes” com tampoc en referir-se a sí mateixos com “alts” o “rossos”, per posar dos exemples. A Specialisterne, i específicament en aquesta web, parlem sempre de “persones amb TEA” o de “persones amb un diagnòstic de TEA”, per considerar que aquesta és l’accepció més coneguda i acceptada actualment, a la vegada que volem deixar patent el nostre màxim respecte per altres terminologies sempre que s’utilitzin des del respecte per aquestes persones i per la neurodiversitat en general.
  • La resposta a l’origen exacte dels TEA segueix sense estar clara, i segueix provocant molt debat. En general, avui dia s’accepta que hi ha una bona part d’origen genètic (amb ja uns 200 gens identificats); però que la genètica no explica tots els casos, i que hi ha altres factors ambientals o fisiològics (salut de la mare durant l’embaràs, per exemple) que també hi influeixen. Potser l’única resposta segura en aquests moments és que s’està investigant molt sobre l’origen dels TEA i que s’espera poder tenir respostes més clares en els pròxims anys.

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2021

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà a l'abril de 2021 a Barcelona i al maig de 2021 a Madrid

Més detalls sobre la formació