5 raons per les cuals la diversitat és important a l’empresa

Post was published at 5 raons per les cuals la diversitat és important a l’empresa by francescsistach in Uncategorized.


Moltes empreses amb èxit consideren la diversitat no solament com una font d’avantatge competitiu, sinó també com un factor clau en el creixement del rendiment financer. De fet, diversos estudis de McKinsey han demostrat que la diversitat condueix a equips més creatius i augmenta els beneficis de l’empresa.

Entre les principals raons que destaquen la importància de la diversitat, existeixen:

Millor rendiment financer: diversos estudis demostren la forta correlació entre diversitat i millor rendiment financer

Falta de talent: a Europa, la cerca de talent ha estat reconeguda com un desafiament important en les empreses durant els propers 5 anys.

Més oportunitats al mercat objectiu: a Anglaterra s’estima que més del 80% de les dones i diverses minories ètniques són els principals clients dels productes.
Gestió: la diversitat redueix els conflictes i millora la col·laboració, augmentant la satisfacció dels empleats d’una empresa.
Innovació: la diversitat millora la resolució de problemes, alimentant la creativitat i la innovació dins de l’equip.

Relació entre diversitat i millor rendiment financer

Un estudi de Mckinsey & co titulat Delivering throughdiversity destaca la forta correlació entre el grau de diversitat introduït en les empreses i el seu rendiment financer relatiu (EBIT).

Aquest estudi emfatitza que la diversitat ètnica i de gènere és la que més contribueix a un rendiment econòmic.

La diversitat de gènere en els equips de gestió està fortament correlacionada amb la rendibilitat i la creació de valor. Segons McKinsey, les empreses amb un major grau de diversitat de gènere en els equips d’administració tenen un 21% més de probabilitats d’obtenir guanys que la mitjana de la indústria.

No obstant això, l’informe Women in the Workplace (Dones en el lloc de treball) de 2017 emfatitza que les dones estan infrarepresentades en llocs directius, amb una mitjana del 7%.

D’altra banda, les empreses amb els grups executius més diversificats des del punt de vista ètnic, no solament pel que fa a la representació absoluta, sinó també a la varietat o mescla de grups ètnics, tenen un 33% més de probabilitats de tenir un acompliment superior al dels seus parells en termes de guany.

Però diversos estudis confirmen que la diversitat ètnica i cultural en els grups governants és baixa.
“La transformació succeirà quan tinguem la responsabilitat de canvi”

Perquè les iniciatives de diversitat siguin reeixides, les empreses han d’estar obertes a diferents punts de vista i permetre que els treballadors expressin la seva individualitat, per crear un sentit de pertinença en el lloc de treball.Aquesta és la raó per la qual les polítiques d’inclusió dins de la companyia són essencials per treballar en la participació, fent que l’equip se senti com una part activa en un procés de canvi. Diversos estudis confirmen que els equips inclusius prenen les millors decisions en el 87% dels casos.

“La diversitat és una acció, la inclusió és cultural i la pertinença és un sentiment.”

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2021

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà a l'abril de 2021 a Barcelona i al maig de 2021 a Madrid

Més detalls sobre la formació