Visió, Missió i Valors

La nostra visió: un món on les persones tinguin les mateixes oportunitats en el mercat de treball


Visió

Un món on les persones tinguin les mateixes oportunitats en el mercat de treball.

Missió

La nostra missió consisteix en ajudar a crear llocs de treball per a persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme i diagnòstics similars a base de:

  • Difondre el missatge de Specialisterne
  • Proporcionar formació i ocupació
  • Disseminar el nostre coneixement i compartir les nostres millors pràctiques

Valors

  • Respecte: Ens esforcem en crear un ambient de treball que abasti la diversitat i que respecti els requisits dels individus, les seves necessitats i les seves habilitats.
  • Adaptació: Escoltem, aprenem i ens recolzem mútuament.
  • Accessibilitat: Compartim coneixements i experiències, i col·laborem obertament amb els nostres socis externs.
  • Transparència: Complim les nostres promeses i treballem amb metes clares.
  • Sostenibilitat i escalabilitat. Ens esforcem per replicar el model de Specialisterne i multiplicar el seu impacte social de forma econòmicament sostenible.

 

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2020

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà al gener de 2020 a Barcelona i Madrid.
Més detalls sobre la formació

 SPECIALISTERNE es beneficiaria  del Programa la Caixa Empleo Joven de ayudas para el fomento de la contratación de personas jóvenes

Copyright 2012-2019 - Specialisterne, S.L. | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) +34 93 554 30 10 | Madrid +34 91 827 10 80 | contacto.es@specialisterne.com