Specialisterne Foundation


La Specialisterne Foundation treballa per ajudar a crear un milió de llocs de treball per a persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i diagnòstics similars a través de la emprenedoria social, de la participació del sector empresarial i públic i d’un canvi global de mentalitat. Specialisterne Foundation treballa amb les parts interessades en tot el món per assolir la visió d’un món on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats en el mercat laboral. La Fundació posseeix el concepte i la marca Specialisterne.

La nostra missió és recollir i compartir el coneixement que ajudarà a les persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme i diagnòstics similars a prosperar i sobresortir en el mercat de treball a base de:

  • Donar suport al desenvolupament i desplegament internacional de Specialisterne –replicadors locals que es basen en el concepte de la capacitació laboral i l’ocupació de les persones amb TEA.
  • Donar suport a les companyies del sector en la integració de les persones amb TEA en el mercat laboral.
  • Crear el respecte i el coneixement de les capacitats i drets de les persones amb TEA en base a la Convenció de les Nacions Unides i els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El nostre objectiu és ajudar a crear un milió de llocs de treball per persones amb autisme i diagnòstics similars.

Specialisterne Foundation impulsa el procés de posada en marxa de Specialisterne en nombrosos països. Comptant amb subvencions de fundacions privades i de la Comissió Europea, Specialisterne, nascuda a Dinamarca, ja està operant a Espanya, Alemanya, Austràlia, Àustria, Brasil, Canadà, Estats Units, Índia, Irlanda, Islàndia, Noruega, Polònia, Regne Unit i Suïssa.

Connecta amb nosaltres

Difondre el valor de Specialisterne i el nostre objectiu d'ajudar a crear un milió de llocs de treball per a persones amb capacitats especials, autisme, Asperger i diagnòstics similars és la nostra màxima prioritat. Segueix-nos a Facebook, LinkedIn i Twitter.

Próximos cursos: año 2019

La próxima edición de nuestro programa de formación para personas con TEA se realizará en Madrid en septiembre y en Barcelona a finales de año.
Más detalles sobre la formación

Copyright 2012-2019 - Specialisterne, S.L. | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) +34 93 554 30 10 | Madrid +34 91 827 10 80 | contacto.es@specialisterne.com