Specialisterne Foundation


La Specialisterne Foundation treballa per ajudar a crear un milió de llocs de treball per a persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i diagnòstics similars a través de la emprenedoria social, de la participació del sector empresarial i públic i d’un canvi global de mentalitat. Specialisterne Foundation treballa amb les parts interessades en tot el món per assolir la visió d’un món on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats en el mercat laboral. La Fundació posseeix el concepte i la marca Specialisterne.

La nostra missió és recollir i compartir el coneixement que ajudarà a les persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme i diagnòstics similars a prosperar i sobresortir en el mercat de treball a base de:

  • Donar suport al desenvolupament i desplegament internacional de Specialisterne –replicadors locals que es basen en el concepte de la capacitació laboral i l’ocupació de les persones amb TEA.
  • Donar suport a les companyies del sector en la integració de les persones amb TEA en el mercat laboral.
  • Crear el respecte i el coneixement de les capacitats i drets de les persones amb TEA en base a la Convenció de les Nacions Unides i els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El nostre objectiu és ajudar a crear un milió de llocs de treball per persones amb autisme i diagnòstics similars.

Specialisterne Foundation impulsa el procés de posada en marxa de Specialisterne en nombrosos països. Comptant amb subvencions de fundacions privades i de la Comissió Europea, Specialisterne, nascuda a Dinamarca, ja està operant a Espanya, Alemanya, Austràlia, Àustria, Brasil, Canadà, Estats Units, Índia, Irlanda, Islàndia, Noruega, Polònia, Regne Unit i Suïssa.

Connecta amb nosaltres

Difondre els valors de Specialisterne i el nostre objectiu de crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra principal prioritat. Segueix-nos a Facebook, Linkedin i Twitter.

Propers cursos: any 2020

La propera edició del nostre programa de formació per a persones amb TEA es realitzarà al gener de 2020 a Barcelona i Madrid.
Més detalls sobre la formació

 SPECIALISTERNE es beneficiaria  del Programa la Caixa Empleo Joven de ayudas para el fomento de la contratación de personas jóvenes

Copyright 2012-2019 - Specialisterne, S.L. | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) +34 93 554 30 10 | Madrid +34 91 827 10 80 | contacto.es@specialisterne.com