La prevalença de l’autisme segueix creixent

Post was published at La prevalença de l’autisme segueix creixent by francescsistach in Uncategorized.


La red CDC (Centers for Disease Control and Prevention) d’Estats Units ha publicat un nou informe sobre la prevalença dels Transtornos de l’Espectre de l’Autisme en nens/es de 8 anys, edat a la que es considera que el percentatgje de casos diagnosticats respecte al total de casos és ja molt alt. La nova xifra que llença aquest informe és d’1 de cada 59 nens/es, front a l’estimació d’1 de cada 68 que hi havia fins ara. Es manté la relació de 4 nens per cada nena, molt en línia d’estudis anteriors o disponibles en altres països.

Aquest estudi se suma a un altre informe publicat el març passat a Canadà, que indica una prevalença d’1 de cada 66 nens/es amb TEA en aquest país, basant-se l’estudi en nens i joves d’entre 5 i 17 anys. Prenent les dades de nens/es de 8 anys, la prevalença seria d’1 de cada 63 casos, molt a prop per tant de la xifra que llença l’estudi dels Estats Units. I, de nou, es dóna la relació de 4 a 1 entre sexes amb, per tant, una prevalença d’1 de cada 42 nens i d’1 de cada 165 nenes.

Sobre la validesa d’aquests estudis
Ja amb el famós estudi de “l’1 de cada 68” nord-americà va haver bastant enrenou en quant a la validesa d’aquestes xifres, basades en la revisió de registres mèdics, mentre que altres estudis, basats en l’observació directa dels nens/es, semblaven suggerir xifres més en torn a l’ “1 de cada 150”. (Vegeu, per exemple, aquest article).

Els estudis via observació directa per part d’experts serien, en principi, més exactes, però el cost de la seva realització fa que s’hagin aplicat a poblacions més petites.

Sense ànim d’entrar en la polèmica, sí que oferim aquí una explicació una mica més llarga de tots dos estudis, de forma que cadascun pugui formar-se la seva opinió o, com a mínim, conèixer una mica més del per què d’algunes polèmiques.

Els dos estudis que s’acaben de publicar als Estats Units i Canadà es basen en la revisió de registres mèdics (i, en el cas de Canadà, d’algunes dades addicionals). Al dels Estats Units, es va descartar un percentatje molt petit de casos considerats TEA pel registre mèdic, a la vegada que es va afegir un 18% de casos no considerats TEA pel registre mèdic però sí pels experts que van fer l’estudi. En el cas del Canadà, només es van considerar els casos que estaven diagnosticats com a tals inicialment.

Informe de Canadà
Aquest informe (que es pot descarregar aquí) es basa en la revisió de casos d’una part important del país (concretament, del 35,2% de la població d’entre 5 i 17 anys, o 1,9 millons de persones dins d’aquesta edat).

Com passa als informes dels Estats Unidt, hi ha disparitat de dades entre províncies, que van en aquest cas d’1 de cada 57 a 1 de cada 126. El propi informe explica que la prevalença major es dóna en les dos províncies que tenen més informació, programes de seguiment amb més anys, etc. I, quan un s’endinsa a l’informe, observa que l’1 de cada 126 es dóna en Yukon, amb 38 casos d’un total de 4.772 nens/es i joves, mentre que a la resta de províncies, a on la població és bastant major, el rati oscil·la entre 1 de cada 57 i 1 de cada 79, és a dir, amb una diferència molt menor entre províncies. En total, es van contabilitzar 29.099 casos d’un total de 1.916.588 nens/es i joves, i d’aquí la ràtio final d’1 de cada 66.

La relació de 4 a 1 entre sexes és molt clara. En funció de les edats, el % de casos que corresponen al sexe femení oscil·la entre el 17,7 i el 21,2%.

Finalment, interessant és també la comparació amb anys anteriors. De les 3 províncies de les que hi ha dades més o menys comparables (els métodes usats al llarg dels anys no són exactament els mateixos), s’obté la següent gràfica.

 

Informe dels Estats Units
Respecte a l’informe dels Estats Units, aportem també unes poques dades. Es basa en l’anàlisi de 325.483 nens/es de 8 anys d’edat, el que representa el 8% de la població d’aquetsa edat en 2014 (any del que provenen les dades). D’aquesta població, i en base als registres revisats, es va considerar que 5.473 nens encaixaven amb un diagnòstic de TEA.

La variació entre els 11 estats a on es va fer l’estudi varia d’1 de cada 34 a 1 de cada 76, amb el comentat promig d’1 de cada 59. La ràtio entre sexes torna a ser de 4 a 1. En aquest estudi també s’ aporten dades por races: 1 de cada 58 per als blancs, 1 de cada 63 per a les persones de color, 1 de cada 71 pels hispans i 1 de cada 74 pels asiàtics. Respecte al coeficient intel·lectual, el 31% estava per sota de 70, el 25% estava entre 71 i 85, i el 44% estava per sobre de 85.

L’informe aporta altres moltes dades curioses. Per exemple, amb el DSM-IV TR hi ha un 4% més de casos que aplicant els criteris del DSM-V, i acaba explicant les limitacions de l’informe i, pot ser el més important de tots aquests informes, afirmant que “amb una prevalença dels TEA que arriba  quasi al 3% en algunes comunitats i que representa un augment del 150% des del 2000, els TEA són un problema de salut pública urgent que podria beneficiar-se d’estratègies millorades per ajudar a diagnosticar els TEA abans, per a determinar possibles factors de risc i per abordar les creixents necessitats conductuals, educatives, residencials i ocupacionals d’aquesta població.”

 

Connecta amb nosaltres

Difondre el valor de Specialisterne i el nostre objectiu d'ajudar a crear un milió de llocs de treball per a persones amb autisme i diagnòstics similars és la nostra màxima prioritat. Segueix-nos a Facebook, LinkedIn i Twitter.

Propers cursos: any 2018

La propera edició del programa de formació per a persones amb TEA començarà el mes d' abril a Barcelona. Més detalls sobre la formació

Copyright 2012-2018 - Specialisterne, S.L. | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) +34 93 554 30 10 | Madrid +34 91 827 10 80 | contacto.es@specialisterne.com